Miljöskade- och saneringsförsäkringarna försvinner – vad händer med pengarna?

Från och med 1 januari 2010 upphör Miljöbalken 33 kap, Miljöskadeförsäkring och saneringsförsäkring att gälla. Det samma gäller Förordning om miljöskadeförsäkring och saneringsförsäkring. Det betyder att miljöskadeförsäkringen och saneringsförsäkringen avskaffas. Avskaffandet av saneringsförsäkringen innebär en återgång till det som gällde innan saneringsförsäkringen infördes då de s.k. handräckningsfallen endast finansierades över statsbudgeten.

Den främsta anledningen till avskaffandet av försäkringarna är att det sammantaget inte är rimligt att de verksamhetsutövare som bedriver miljöfarlig verksamhet ska betala och staten organisera en ersättningsordning som används i så liten utsträckning. Om det visar sig att person- och sakskador ökar och de skadelidande inte kan få ersättning kan någon form av ersättningssystem övervägas på nytt.

Jag har länge själv funderat över den här försäkringen eftersom den verkar ha fungerat så dåligt. Väldigt lite pengar har ju i praktiken betalats ut.

Nu när försäkringarna gått i graven undrar jag vad som händer med alla pengar som hittills avsatts. Hur avser man egentligen att hantera de medel som idag finns avsatta inom sanerings- och miljöskadeförsäkringarna? Borde inte kvarstående medel t.ex. överföras till de anslag för sanering som Naturvårdsverket har hand om. Dessa anslag ska ju användas till samma ändamål och syfte framöver och ska då även täcka de handräckningskostnader som tidigare täckts av saneringsförsäkringen.

Jag har inte lyckats hitta mer information om det här. Är det någon annan som vet och kan reda ut begreppen?

Läs mer:

/Marie Pettersson

Kommentarer inaktiverade.