Bistånd och tillväxt

SR rapporterade i går att: Regeringen har beslutat om ett nytt övergripande mål för den svenska biståndspolitiken. Ekonomisk tillväxt förs in som ett viktigt medel som ska skapa utveckling och minska fattigdomen i biståndsländerna.

Vad innebär detta? Är det bra eller dåligt?

Det har hittills varit vanligt att betrakta vinstintressen och tillväxt som en motsats till miljö och mänskliga intressen. Visst finns det risker för greenwashing och att biståndspengar i allt för hög grad används för att vidga marknaden för det egna landets produkter. Då vinstintresset på en plats ”betalas” med arbete och resursförbrukning på en helt annan plats finns det allvarlig risk att det som benämns biståndsarbete blir en metod suga ut de fattiga.

Men visst vill vi att biståndet till fattiga länder skall förbättra välståndet för befolkningen i de aktuella länderna. Till den del ”tillväxt” betyder att man förbättrar det verkliga välståndet är det mycket önskvärt att inrikta biståndet på att skapa tillväxt. Det är mycket önskvärt att skapa ”tillväxt” inom i den personkrets som biståndet är inriktat på.

Om man ger en fattig en fisk får hon en måltid, om man lär henne fiska kan hon ordna mat resten av livet.

Det är önskvärt att höja nivån på biståndet till att skapa bra lösningar med egen växtkraft. Vi bör undvika att lägga resurser på att kämpa mot de dåliga lösningarnas problem.

Läs mer:

Reine

Ett svar till “Bistånd och tillväxt

  1. Ping: Tillväxt och bistånd « TEM-funderingar