Ny märkning för spillredskap

Den 18 februari  höll TEM tillsammans med Tetra Pak Packaging Solutions i ett frukostseminarie på Tetra Pak i Lund med titeln ”Spill och nödläge ur ett praktiskt perspektiv”. Efter frukost och mingel pratade Marie Pettersson på TEM om riskhantering och legala krav kring nödlägesberedskap. Därefter berättade Magnus Lundberg på Tetra Pak om jobbet med att ta fram en ny märkning för spillredskap. En enhetlig sådan har inte tidigare funnits.

Behovet av en märkning har blivit mer och mer påtaglig eftersom det är viktigt att snabbt kunna identifiera på vilka ställen i verksamheten man kan hitta material för att suga upp, valla in och ta om hand olika typer av spill. Därför har en ny märkning tagits fram i samarbete med leverantören Ikaros och i samråd med bl.a. SIS och Naturvårdsverket.

Ett intressant initiativ tycker jag och ett steg mot att få en allmän märkning för spillredskap som alla behövande företag kan använda.

/Marie Pettersson

Kommentarer inaktiverade.