Rapport om nanopartiklar och -material från Kemikalieinspektionen

Nanopartiklar och eventuella risker med dessa debatteras ju friskt. Kemikalieinspektionen har i en rapport granskat området närmare. Kortfattat kommer de fram med följande förslag:

  • En internationellt överenskommen definition av nanomaterial tas fram
  • Ett anmälningskrav för produkter som innehåller nanomaterial införs inom EU
  • Reglerna i Reach- och CLP- förordningarna ses över och anpassas för att möjliggöra en tillämpning på nanomaterial
  • Användningen av nanomaterial som tillsatsämnen i biocidprodukter regleras

Läs mer:

/Daniel Eriksson

Kommentarer inaktiverade.