CSR mycket mer än bara välgörenhet

CSR, Corporate Social Responsibility är ett begrepp som på senaste tiden förvandlats till ett riktigt modeord. Det mesta kan numera tryckas in under CSR, eftersom det är ett så brett område. När man pratar om CSR kan det handla om allt från miljö till mänskliga rättigheter och det finns otaliga delområden där man kan göra sina CSR-insatser.

Är detta då ett problem? Är begreppet för urvattnat? Både ja och nej skulle jag säga. Eftersom CSR handlar om ett företags ansvarstagande gentemot samhället så måste det innefatta mycket. Samtidigt blir det problematiskt när ett företag gör en insats inom ett väldigt begränsat område och sedan blåser upp det till att de nu minsann har ett riktigt CSR-arbete.

Dessa små punktinsatser vad gäller CSR handlar ofta om välgörenhet. Man sponsrar ett beaktansvärt område, gärna en grupp socialt utsatta människor i Sverige, eller i ett annat land och vips har man förbättrat sitt samvete tiofalt och kommit på banan med CSR. Tror man. Till hjälp finns det ett antal mer, eller mindre seriösa konsulter som hjälper företagen att köpa sig fria från sitt ansvar.

På miljöområdet har man länge pratat om Greenwashing, att ett företag med stor miljöpåverkan genom en minimal, men väldigt synlig miljöinsats, försöker förbättra sin image på miljöområdet. Nu tycker jag mig kunna se ett analogt CSR-washing.

Läste en intressant krönika i dagens Sydsvenska om CSR och hur det hanteras av företagen. Ett aktuellt exempel är Google. Google har länge jobbat med välgörenhetsprojekt som att bidra till förbättrad världshälsa och till förnyelsebara energikällor m.m. Jättebra med sådana intiativ förstås. Samtidigt så är det ju externa åtgärder som inte har någon riktig koppling till företagets verksamhet.

Det var då Google slutligen bestämde sig för att stänga sin censurerade kinesiska version av sökmotorn som man gjorde en verklig CSR-insats. De hade då insett att det var genom att ta ansvar för sin kärnverksamhet som de verkligen kunde bidra till globala förbättringar, i detta fallet mänskliga rättigheter. För det är först när man som företag vänder blickarna inåt mot sin egen verksamhet och identifierar vilken påverkan man själv har och vilka åtgärder som krävs för att ta ansvar för denna påverkan, som man på allvar kommit igång med sitt CSR-arbete.

Läs mer:

/Marie Pettersson

Ett svar till “CSR mycket mer än bara välgörenhet

  1. Ping: Verktyg mot greenwash « TEM-funderingar