Miljöbyggprogram Syd har kommit igång

Jag var inne på Miljöbyggprogram Syds hemsida igår. Programmet, som lanserades 2009, har tagits fram genom ett samarbete mellan Malmö stad, Lunds kommun och Lunds universitet och vänder sig i första hand till byggherrar som vill bygga på kommunal mark och tillämpas vid nybyggnation av bostäder och lokaler inom Malmö stad och Lunds kommun.

Jag har själv bidragit med en förstudie till programmet och det var intressant att se att programmet nu börjat få luft under vingarna!  I dagsläget finns det information om ett 30-tal byggprojekt på hemsidan. Man kan se att byggherrarnas ambitionsnivå inför byggandet varierar betydligt inom programmets fyra nutida kärnområden: Energi, Innemiljö, Fuktskydd och Urban biologisk mångfald.

Det finns, till exempel, fem byggprojekt som syftar till att uppnå den högsta miljöklassen* A för energi (passivhus). Alla fem är en del av kommande utbyggnadsetapp i Västra Hamnen som nämns med projektnamnet Fullriggaren. De tre projekt som har fått högst total poäng i planeringsfasen har dock valt miljöklass B inom energi (minienenergihus) och miljöklass A inom alla andra programområden. De är också en del av den ovan nämnda utbyggnaden av Västra Hamnen.

Det blir ännu mer intressant att se hur de uppnådda resultaten ser ut då 1) byggnaden tas i bruk och 2) då driftrapporten lämnas in (senast 24 månader efter det att byggnaden tagits i bruk).

*) Miljöklass A= bästa alternativ, Miljöklass B = bra val, Miljöklass C = basnivå

Läs mer:

/Hanna Savola

Kommentarer inaktiverade.