Uppdatering av REACH kandidatlista

Det har nu skett en uppdatering av kandidatlistan inom REACH-lagstiftningen. Akrylamid är numera adderat till listan över SVHC –ämnen (Substances of Very High Concern).

Man föreslår också att ytterligare sju andra ämnen ska upp på förteckningen. De sju ytterligare ämnen som föreslås på listan är:

•    trikloreten
•    borsyra
•    dinatriumtetraborat
•    natriumkromat
•    kaliumkromat
•    ammoniumdikromat
•    kaliumdikromat

Läs mer:

/Marie Pettersson

Kommentarer inaktiverade.