Etiska fonder – förvirring i det orangea kuvertet

Fair Trade Center har i rapporten ”Etiska fonder- för en bättre värld?”granskat det mest populära fonderna inom premiepensionssystemet. Fonderna som granskats är Premiesparfonden, Folksam LO Sverige, Folksam Aktiefond Sverige, Lärarfond 21-44 år, KPA Etisk Aktiefond, Swedbank Robur Ethica Miljö Sverige, Carlson Sverigefond och Aktie-ansvar Sverige. Rapporten kommer till slutsatsen att fondförvaltare använder sig inte av enhetliga bedömningkriterier vilket gör det svårt för småsparare att göra medvetna fondval. Vidare konstaterars att informationen gentemot småsparare är bristfällig.

Fair Trade Center menar att ”fondbolagen måste bli bättre på att tydliggöra på vilka grunder företag inkluderas utifrån hållbarhetskriterier i innehaven och vad ägardialogen har för mål. Annars blir det svårt att bedöma vilken effekt dessa metoder har för etikarbetet”.

Jag var mycket lättad när jag läste rapporten. Visst är det svårt att välja fond utifrån etiska kriterier? Mycket hjälp finns det inte att få ifrån kreditinstituten heller,  det är i alla fall min erfarenhet.  Nu jag  i alla fall  fått bekräftat att det inte bara är mig det är fel på när det gäller bankärenden 🙂 

Läs gärna mer: Etiska fonder – för en bättre värld?(Fair Trade Center)

Stor skillnad mellan fonder i det orangea kuvertet (Fair Trade Center)  

Vilken etik vill du välja (Sind.nu)

/Iris Rehnström

Kommentarer inaktiverade.