Trängselavgifter i Malmö?

I Sydsvenskan idag kan man läsa att näringslivsminister Maud Olofsson föreslår trängselavgifter för Malmö:

http://www.sydsvenskan.se/malmo/article687490/Olofsson-Biltullar-i-Malmo-kan-betala-E 22.html

Trängselavgifterna fungerar nu bra i Stockholm och inbringar stora mängder pengar. Det som är synd är att pengarna inte oavkortat går till förbättringar och utbyggnader av kollektivtrafiken, utan till stor del till att bygga nya vägar. Jag tycker att det är ett bra förslag att införa trängselavgifter även i Malmö, men även för Malmö föreslog näringsministern att pengarna skulle användas till vägar, närmare bestämt till utbyggnad av E22:an. E22:an behöver visserligen förbättras ur säkerhetssynpunkt, men det är ju väl känt att vägutbyggnader leder till ökad trafik och därmed inte minskad trängsel. Satsa pengarna på spårvägar i Malmö istället!

/Elin Dalaryd

Kommentarer inaktiverade.