Välkommna till teaterföreställningen ”Med hedern i behåll”

Teaterpjäsen ”Med hedern i behåll” som ska framföras i Lund under tiden 23 maj – 3 juni 2010,  handlar om två sextonåriga flickor som båda heter Sara, den ena etniskt svensk och den  andra från Irak. Till att börja med får man närvara på ett krismöte i flickornas skola. Irakiska Sara har blivit påkörd av en bil. Svenskfödda Sara har gjort ett självmordsförsök. Båda flickorna är medvetslösa och vårdas på sjukhus. Flickornas respektive familjer, skolkamrater och lärare träffas på mötet i skolan. Därefter får publiken och rollkaraktärerna insyn i hur de båda flickornas liv har varit i de respektive hemmen och i skolan. Till slut återkommer man till mötet i skolan. Med nya perspektiv har man blivit mindre fördomsfull och mer klarsynt. Man släpper lite på sitt hat och man vågar ta ställning mot förtryck, våld och främlingsfientlighet. De vuxna rollerna kommer att framföras av professionella skådespelare, medan ungdomarna spelas av dramaelever från Kulturskolan i Lund. Pjäsen är gratis!

Teaterprojektet drivs av Lunds Kvinno Forum  för att initiera och mobilisera motkrafter mot förtyck och våld mot flickor och ungakvinnor i allmänhet och i synnerhet mot våld och förtryck i hederns namn. Projektet finansieras genom medel från Länsstyrelsen i Skåne och Sparbanken Finn Framtidsstiftelse.

Målet med projektet är att uppmuntra till samtal bland vuxna och ungdomar om relationer, separationer, våld, respekt, heder, könsroller,integration, främlingsfientlighet, föräldrars ansvar, kommunikation på internet, sexualitet, självkänsla, civilkurage, mobbning, grupptryck m m.

Ett väldigt aktuellt ämne som angår alla i samhället. Ta chansen att se den! Jag har redan planerat in den första juni!

/Iris Rehnström

Ett svar till “Välkommna till teaterföreställningen ”Med hedern i behåll”

 1. Jag såg föreställningen igår, den berör.
  Som styrelsemedlem i KvinnoForum, som driver och har äran att presentera Agneta Idbohrns föreställning ”Med hedern i behåll”, vill jag uppmana alla att ta del av den fortsatta dialogen med Akram Heidari & Agneta Idbohrn om våld och förtryck någon av dessa kväller:

  Måndagen den 7/6 kl. 18.00
  Tisdagen den 15/6 kl.18.00
  Onsdagen den 1/9 kl.18.00
  Tisdagen den 7/9 kl.18.00

  Du kan anmäla dig under föreställningen eller till KvinnoForum direkt på 046 14 64 10, där kan du även få information om var och när pjäsen spelas. Välkomna! http://www.lundskvinnoforum.nu

  Gilla