Get to Work!

Alla är bekanta med uttrycket ‘hållbarhet’ idag. Hade man frågat folk på stan vad uttrycket betyder tror jag dock att väldigt få hade kunnat ge en tydlig definition på 30 sekunder. En blandning av allt från politiker till näringsliv och studenter samlades häromveckan i Lund för att diskutera hur hållbara jobb kan skapas för unga. Mötet inleddes med gruppdiskussioner just kring det diffusa uttrycket ”hållbarhet” med syftet att få deltagarna på samma blad. Många versioner kom upp på bordet efter livlig diskussion. Vi menar samma sak, men kan inte riktigt formulera det.

En riktlinje för hållbarhet som jag tror duger i de alldra flesta fall är att ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter ska resultera i positiva effekter på samhället i sin helhet. Frågan är då på vilken geografisk skala och inom vilket tidsperspektiv? Den frågan ställer dem allra flesta mot väggen och betydelsen av ’hållbarhet’ blir genast beroende av en subjektiv bedömning som ingen litar på. Enligt mig finns det ett enkelt svar. Om de tre grundpelarna ovan samtidigt och tillsammans bidrar till positiv samhällspåverkan spelar nästan aldrig skalan för tid och rum någon roll. Nästa uttryck att definiera blir då ‘hållbar utveckling’, vars definition enligt FNs Brundtlandrapport (1987) lyder:  ”… tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Nu tror jag att vi börjar få en känsla för vad hållbarhet innebär, så låt oss gå vidare. Inte? Diskussionen fortsätter!

Förra året försökte en av världens största miljörörelser, 350.org, öka medvetenheten kring klimatfrågan med hjälp av slagorden ”Because the world needs to know”. Nu är det dags att gå till verket och skapa dessa hållbara jobb då politik och lagverk inte hinner med i klimatfrågan. De nya slagorden för år 2010 är därför just ”Get to Work” och handlar om att det nu är hög tid att plocka fram lösningarna, små som stora, för att minska vår klimatpåverkan. För att hjälpa ungdomar i Sverige att skapa dessa hållbara jobb hölls entreprenörstävlingen Hjärna.Hjärta.Cash i Göteborg härom helgen. Lagvis fick unga samhällsentreprenörer 48 timmar på sig att utveckla en affärsidé som ska kunna skapa hållbara jobb för unga. Experter inom bland annat CSR, marknadsföring och entreprenörskap ställde gratis upp som handledare vilket jag ser som ett tecken på vilken fokus det nu ligger på att katalysera denna typen av idéer på arbetsmarknaden. Mitt lag (Sophie Lokko, Fidan Gutaj, Sven Heijbel och jag) lyckades kamma hem vinsten efter en mycket intensiv helg. Som en del av priset fick vi fria biljetter och möjlighet att presentera vår affärsidé inför 1500 deltagare på Rework the World som hålls av Tällberg Foundation och YES Inc. i Leksand i Juni. Syftet med denna enorma sammankomst av beslutsfattare och entreprenörer från världens alla hörn är att diskutera fram konkreta lösningar på hur man skalar upp befintliga hållbara affärsidéer för att under de kommande åren skapa hundratals miljoner nya jobb. Ingen enkel uppgift, men nog så viktig och spännande! Gå gärna in och läs mer om vilka initiativ som bjudits in att presenteras på mötet, och var säker på att jag kommer följa upp framskridandet inför mötet i kommande bloginlägg!

Tills nästa gång fortsätter jag att jobba hållbart som praktikant på TEM! 🙂

//Carl Höjman

Ett svar till “Get to Work!

  1. Ett mycket välskrivet och intressant blogginlägg, Carl! Jag har haft flera liknande funderingar själv. En snabb fråga: tycker du att ordet ’uthållighet’ vore ett bättre svenskt alternativ för ‘sustainability‘ än ’hållbarhet’?

    Gilla