Företagens koldioxidutsläpp – var ska krutet läggas?

Jag håller just nu på med en kartläggning av ett företags koldioxidutsläpp. Det är ett medelstort verkstadsföretag som har relativt många in- och utgående lastbilstransporter. Det är mycket intressant att se att hur utsläppen av koldioxid fördelar sig på olika källor. Nu är inte utredningen helt färdig än, men det står klart att transporterna av gods står för en förkrossande majoritet av företagets utsläpp. Dessa utsläpp kommer att landa på mer än 100 gånger mer än utsläppen från tjänstebilarna, företagsbilarna, uppvärmningen och elanvändningen tillsammans.

Det är mycket problematiskt att utsläppen från godstransporterna är så pass stora. För det första är de mycket svårare att kartlägga och beräkna än övriga utsläpp och för det andra är de svårare att göra något åt. I bägge fallen beror detta på att dessa transporter ligger utanför företagets kontrollsfär. Det handlar inte om egna fordon utan i vissa fall om inköpta transporter och i vissa fall transporter som ingår när de köper en produkt. Vissa transportföretag har möjlighet att tillhandahålla utsläppsrapporter till sina kunder, så det går att få en bild av utsläppen, men när det gäller transporter som leverantören betalar för går det inte att få några siffror.

Jag tror att företaget jag arbetar med är ett ganska typiskt företag och resultaten visar på vikten av att modernisera godstransportsystemet. För att företagen lättare ska kunna styra över transporter till järnväg krävs en storsatsning på järnvägsnätet från samhällets sida, liksom tillhörande logistiksatsningar som gör att man kan använda flera olika transportmedel för en frakt. Transportföretagen arbetar ambitiöst med att effektivisera lastbilstransporterna, men det krävs mer av dem, både när det gäller vilken statistik de kan tillhandahålla och när det gäller minskade utsläpp. Vi behöver en övergång till förnyelsebara bränslen bland de tunga transporterna.

Även om en sådan här kartläggning innebär vissa svårigheter när det gäller framtagning av siffror etc är det en nödvändig start på ett ambitiöst klimatarbete. För att kunna sätta upp mål och åtgärder krävs det att man vet varifrån utsläppen kommer, så att man sedan kan prioritera rätt. Jag hoppas att fler företag ser över sina utsläpp för att kunna identifiera lönsamma klimatåtgärder!

/Elin Dalaryd

Ett svar till “Företagens koldioxidutsläpp – var ska krutet läggas?

  1. elindalaryd

    Rättelse: Vid rapportens slutskede kan konstateras att utsläppen från godstransproterna inte blev så stora som det såg ut först. Dock ett viktigt område att jobba med!

    Gilla