Vatten rinner till under klimatmötet i Bonn

I Bonn, Tyskland, pågår just nu FNs klimatförhandlingar. Under mötets andra dag skapades en ny samarbetskoalition för att dra upp vattenfrågan till ytan inom förhandlingarna. Klimatförändringar resulterar kanske i allra störst omfattning  i just ”vattenförändringar”, vilket inte fått nära nog med uppmärksamhet då vattnet kopplar vidare till de sekundära problemen för människa och natur. Det blir intressant att följa hur koalitionens föreslagna lagtext mottas i de officiella förhandlingarna och om den får genomslag i COP 16 i Mexico mot slutet av året. Kanske är det rent av ostrategiskt av koalitionen att mynta ännu ett förhandlingsområde då klimatförhandlingarna bevisat sig ha tagit vatten över huvudet redan som det såg ut i Köpenhamn 2009…

//Carl Höjman

Kommentarer inaktiverade.