Integrera miljöarbetet i ditt affärssystem

Att integrera miljöarbetet i sitt affärssystem är ett intressant sätt att få informationer om miljökostnader och miljövinster i sina processer och på så sätt lätt kunna se konsekvenser av förändringar i verksamheten. En enklare livscykelanalys kan åstadkommas genom att utsläpp från olika produkters produktion, samt kemikalier och råvaror som byggs in i produkten, vikt, transporter och så vidare beräknas.

Troligtvis kommer denna typ av miljöstyrning att vara lika självklar som ekonomistyrning är idag i de flesta företag. Det är dock viktigt att kvalitén på informationen som används är tillräckligt hög för att ge en rättvisande bild och att verktygen är användarvänliga.

Läste i Miljöaktuellt att affärssystemleverantören IFS utvecklat ett sådant verktyg med namnet IFS Eco-Footprint Management. Tycker dock att produktchefen hade en ganska dålig inställning till sina kunder miljöcheferna. Efterfrågan hade vad man kan förstå inte varit så jättestor och det skyllde produktchefen på att många miljöchefer verkar sakna förmåga att strukturera sitt arbete. Han tycker att miljöchefer ofta helt saknar systematik i sitt arbete och att de använder vertyg som inte håller måttet, till exempel Excel och genom detta gör sig själva oumbärliga.

Detta tycker jag var väldigt nedvärderande och en stor underskattning av miljöchefernas kompetens. Har själv jobbat med ett antal miljöchefer och uppfattat många som mycket duktiga och strukturerade. Problemet i det här fallet kanske snarare låg i att man bygger in sig i en lösning där man bara kan koppla till IFS affärssystem och att priset var väl tilltaget. 1-2 miljoner för det stora företaget och 150 till 200 000 för det lilla.

Läs mer:

/Marie Pettersson

4 svar till “Integrera miljöarbetet i ditt affärssystem

 1. Mina kommentarer var ryckta ur sitt sammanhang och inte alls menade så raljerande och generaliserande som man kan tolka artikeln. Om nån tog illa vid sig så ber jag om ursäkt.

  Dock, vidhåller jag att många svenska företag saknar en strukturerad uppföljning av sina produkters miljöbelastning. Det enorma mängder data som en sådan kräver går inte att få till i löst kopplade kringsystem och excel-ark. Lika lite som det skulle funka att göra ett bokslut utan systemstöd funkar det att göra seriösa miljöanalyser utan riktigt systemstöd.

  Gilla

 2. Ja det är lätt hänt att det blir fel.

  Kan hålla med dig om att det krävs en bättre strukturerad uppföljning av miljöbelastning. Har själv sett en hel del excel-lösningar som ibland är bra och ibland otillräckliga beroende på vad vad det handlar om. I framtiden tror jag säkert att ordentliga systemstöd kommer att vara en självklarhet.

  Gilla

 3. Hej!
  Det är alltid olyckligt när man blir felciterad.
  Jag vill bara passa på att instämma i IFS analys kring systemstöd och arbetssätt. Vi jobbar med bl.a. just systemstöd för miljöarbete, och i stort sett alla miljökoordinatorer och miljöchefer nickar instämmande när man tar upp Excel som ”de-facto” verktyg för att sammanställa miljönyckeltal. Vi jobbar stenhårt med att förändra detta, och har fått mycket positiv feedback från miljöcheferna, som verkar vilja ha bättre systemstöd.
  Mvh Max

  Gilla