Riksdagen säger ja till ny kärnkraft

Som många säkert har hört beslutade riksdagen igår kväll att 10 nya kärnkraftsreaktorer ska få byggas för att ersätta dagens reaktorer när de blivit för gamla. Det var en jämn omröstning, med 174 röster för och 172 röster mot och där två centerpartister gick emot partilinjen och röstade nej.

Jag tycker att det är ett olyckligt beslut. Jag är ingen aktiv kärnkraftsmotståndare, men jag ser alltför många risker och alltför liten framtid för energislaget. Det är möjligt att kärnkraften kan fylla en funktion i länder som idag är väldigt beroende av fossila bränslen och som har dåliga förhållanden för att utnyttja förnyelsebar energi, men i Sverige ser det annorlunda ut. Vi har för det första mycket stora möjligheter att spara på elen, både inom industrin och genom att gå över till andra uppvärmningsformer än el för bostäder. Sen har vi stora möjligheter att utveckla våra förnyelsebara energislag i och med våra stora landarealer och skogstillgångar. Vi borde, sakta men säkert, kunna fasa ut kärnkraften utan att behöva bygga nya reaktorer. Se bara hur det har gått i Finland! Reaktorbygget där är redan flera år försenat och kostnaderna har skjutit i höjden… Jag tror inte att svensk industri är hjälpt av osäkra, långsiktiga och extremt dyra projekt som äventyrar eltillgången, utan jag tror att stöd till energibesparingar och satsningar på förnyelsebara energikällor som snabbt kan tas i bruk är mer hållbart, både ur ekonomisk och miljömässig synpunkt.

/Elin Dalaryd

Läs mer:

http://www.sydsvenskan.se/sverige/article904187/Ja-till-ny-karnkraft.html

http://www.mp.se/templates/mct_177.aspx?number=207551

http://centerpartiet.se/Nyheter/Arkiv-2010/Andreas-Carlgren-kommenterar-karnkraftsbeslutet/

Ett svar till “Riksdagen säger ja till ny kärnkraft

 1. Att påstå att kärnkraften äventyrar energitillgången är ett tomt argument som saknar stöd. Sittar vi på alla de energikällor som finns tillgängliga i Sverige idag, och exkluderar de fossila källorna, så finns det tre som står ut över alla andra var gäller tillgång, kapacitet och tillförlitlighet: det är vattenkraft, kärnkraft och skogsavfall. Andra källor som exmpelvis vindkraft har stora problem med tillförlitligheten eftersom man är utlämnad till naturens nycker.

  Att dra upp OL3 i Finland som argument för att kärnkraften skulle vara dyr är även det ett falskt resonemang. För det första är det ett fastprisprojekt vilket gör att enbart tillverkaren tar smällen av fördyringar. För det andra är OL3 enbart ett av i världen nu 61 pågående reaktorbyggen, och Finlandsprojektet är mer undantag än regel. Tittar man exempevis på Sydkorea som serieproducerar reaktorer och byggt upp en kompetens av det slag vi nu tappat på grund av kärnkraftsmotståndet sedan 80-talet så visas en helt annan bild än det finska struliga projektet.

  Sedan får också påpekas att proejkt i förnybar energi inte heller alltid går smärtfritt; de till och med kursar. Men att stirra sig blind på en(1) konkurs kommer knappast att stoppa utbyggnaden av förnybart, eller hur?

  Du skriver att vi har ”stora möjligheter” att bli av med kärnkraften. Men detta är inte gott nog. Vi lever inte på möjligheter. Vi lever på att dessa omsätts i fysisk verklighet också. Och på 30 år sedan riksdagsbeslutet 1980 har detta inte hänt. Detta visar att det finns skäl att planera för att så kanske inte sker. Och när vi fortfarande har 200 TWh input av fossil energi i Sverige varje år blir dessa skäl än starkare.

  Möjligheter räknas inte… enbart resultat. När det förnybara verkligen finns på plats, och säger ”Nu(!) kan vi ersätta det fossila och kärnkraften”, först då, och inte tidigare, går jag med på att stänga ned den. Tycker du det är orimligt?

  Gilla