Ekosystemtjänster viktiga för företag

Idag förlorar vi biologisk mångfald och ekosystemtjänster i en allt snabbare takt beroende på människans uttag av resurser och utrymme. På senare år har det blivit tydligare och tydligare att det inte bara handlar om förluster av estetiska värden, eller etiska frågor kring vad vi har rätt att göra med organismerna omkring oss. Det står nu klart att det även handlar om förlust av krassa ekonomiska värden.

Sternrapporten som kom 2006 redovisade t.ex. hur mycket det skulle kosta att skjuta upp klimatåtgärderna på obestämd framtid och det är ju den notan som vi får betala som läget ser ut nu. I slutet av juni kom en annan rapport som fokuserar på den ekonomiska betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster för företag. TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) är en studie som visar på kostnaderna för förlusten av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i ett globalt perspektiv och jämför det med vad det skulle kosta att bevara dem istället.

TEEB for Business innehåller också tips och råd om vad företag bör göra för att vinna konkurrensfördelar genom att göra något åt dessa förluster. Jag hoppas att detta är något som kommer att komma på fler och fler företags agendor i framtiden.

Förhoppningsvis går de ekonomiska argumenten hem snart så att vi börjar agera.

/Marie Pettersson

Kommentarer inaktiverade.