Hållbar sjukvård – hett och stort!

Jag var på ett seminarium om hållbar sjukvård på sjukhuset i Halmstad igår som anordnades inom ramen för projektet Sustinable Healthcare, där Daniel på TEM är projektledare. Ungefär 60 deltagare som kom från både hälso- och sjukvården och från företag som säljer produkter och tjänster till denna sektor var där.

Jag inser mer och mer att detta är ett område som är hur stort som helst och väldigt intressant! Hållbarhetsfrågor spänner ju generellt över ett väldigt brett område, men när det gäller sjukvården tillkommer det extra dimensioner. Som till exempel att man alltid måste sätta patienten främst, vilket innebär att det kan vara näst intill omöjligt att fasa ut vissa miljöskadliga ämnen, eftersom de är livsviktiga för patienten. Ett sjukhus innehåller ju dessutom så många olika delar och funktioner, så i princip alla miljö- och hållbarhetsfrågor blir applicerbara på verksamheten.

Förutom att det var kul att lära sig mer om sjukvårdens komplexa hållbarhetsarbete var det glädjande att se ett flertal exempel på smarta lösningar. Vi fick bland annat se ett finurligt säcksystem för sophantering som innebar 13 gånger mindre koldioxidutsläpp jämfört med när man använder vanliga sopsäckar, samt hur man relativt enkelt och billigt kan rena bort lustgas.

Hållbar sjukvård tycks vara ett hett ämne som intresserar många och vi kan lova att vi kommer att jobba mer med detta och att fler seminarier kommer att anordnas inom det närmaste året.

Läs mer om projektet Sustainable Healthcare här >>>

/Elin Dalaryd

One response to “Hållbar sjukvård – hett och stort!

  1. Pingback: Referat från SHC-seminariet i Halmstad 26/8 -10 « Sustainable Health Care projektplats