Enorma besparingar med högre klimatmål

Nästan två tredjedelar av kostnaderna för att minska klimatutsläppen i EU kan betalas tillbaka som minskade sjukvårdskostnader. Närmare bestämt 30.5 miljarder euro per år kan besparas om EU höjer målet från nuvarande 20% till 30% i minskade utsläpp till 2020. Dessa besparingar läggs dessutom ovanpå de 52 miljarder euro i sjukvårdsbesparingar som det nuvarande klimatmålet beräknas medföra.

Detta resultat visar en färsk rapport från Health Care Without Harm Europe och Health and Environment Alliance, som förväntas kunna påverka EUs klimatpolitik inför FNs klimatförhandlingar i Cancun i december.

Endast minskade CO2-utsläpp kommer inte minska sjukvårdens kostnader på kort sikt, eftersom gasen stannar i atmosfären under flera tusen år och vi måste därmed leva med bland annat ökande dödsfall från allt kraftigare värmeböljor på grund av våra historiska utsläpp. Däremot finns en ytterligare logik bakom de besparingarna som beräknas i den nya rapporten. Förklaringen är att minskade klimatutsläpp samtidigt minskar andra hälsoskadliga föroreningar i luften vi andas (som även de har viss klimatpåverkan), vilka medför bland annat hjärt- och lungsjukdomar. Dessa minskade hälsoproblem märks så fort utsläppen minskar just för att gaserna och partiklarna är kortlivade i atmosfären.

TEM är medlem i Health Care Without Harm och Daniel Eriksson sitter även med i dess styrelse.

Länkar:

Press release

Hela rapporten

Artiklar skrivna i internationell media: New York Times Green blog, Le Monde i Frankrike, Terra i Brazilien och Wirtualna i Polen.

//Carl Höjman

Kommentarer inaktiverade.