Strategisk resurshantering – optimera dina möjligheter

I dagens globala värld blir konkurrensen om olika råvaror successivt större och större. Samtidigt blir kunskap om styrkor och svagheter i den egna verksamhetens resurshantering viktigare och viktigare. Detta kan handla om att ha god kontroll på sina leverantörskedjor, eller att veta hur miljöproblem kan inverka på framtidens tillgång till en viss råvara. Att ha den här överblicken kan vara av avgörande betydelse för ett företags konkurrenskraft.

En analys av verksamhetens resurshantering kan ske på olika plan och man kan välja att genomlysa ett specifikt område, eller att ta ett helhetsgrepp. Intressanta verktyg i det här sammanhanget är ekosystemtjänstanalyser, LCA, kartläggning av leverantörskedjor, sårbarhetsanalys samt råvaruanalyser.

Resultatet från en eller flera kombinerade analyser kan sedan resultera i en resurshanteringsstrategi. Med en sådan är verksamheten sedan väl rustad för utmaningarna i vår föränderliga värld.

/Marie Pettersson

Kommentarer inaktiverade.