Klimat och biologisk mångfald hänger ihop

På FN-mötet om biologisk mångfald i Japanska Nagoya har det tydliggjorts att klimat och biologisk mångfald hänger samman. De stora skogsområdena i världen är i många fall mycket rika på liv och de är samtidigt oerhört viktiga för att ta upp koldioxid ur atmosfären. Därför är dessa extra viktiga att bevara. Nu driver EU på för att binda ihop klimatfrågan och mångfaldsfrågan och det verkar gå betydligt bättre än det gjort i klimatförhandlingarna hittills.

Spännande att man ser ett större perspektiv än ”bara” klimat tycker jag. Och nu kommer en motsvarighet till IPCC, FNs panel av klimatforskare, för biodiversitet att bildas. Den kommer att heta Intergovermental Science-Policy Platform for Biodiversity and Ecosystem Services IPBES. Det formella beslutet fattas av FN:s generalförsamling senare i höst. Hoppas att den kan få lika stort genomslag som IPPC har fått.

/Marie Pettersson

Ett svar till “Klimat och biologisk mångfald hänger ihop

  1. Hej Mari! Jag har börjat läst många av Dina inlägg, mycket intresanta och tänkvärda rader, och ett imponerande antal inlägg. Jag tror Du kan tycka att mina tankar inte är helt fel, medge att hade vi startat med barnbegränsning 1973 när jag skrev om det, hade vi varit 2 miljarder idag, på väg mot 1,5, då hade vi nog klarat oss bättre. Se mina inlägg på – one tonne life TEM funderingar. Torild Eriksson

    Gilla