Scandic ett exempel för lönsamt mångfaldsarbete

Scandic bygger vidare i sitt mångfaldsarbete. Scandic har redan sedan tidigare en tung profil när det gäller mångfaldsarbete. Hotellkedjan är speciellt känd för sitt arbete med anpassning för funktionsnedsättning. För några år sedan bildades inom Scandic en arbetsgrupp som bestod enbart av personer med funktionsnedsättning. Denna arbetsgrupp skulle identifiera speciella behov som personer med funktionsnedsättning har när de tar in på ett hotell, samtidigt som man skulle hitta lösningar som tillgodose behoven. Detta arbete resulterade i en en rad anpassningar på alla Scandic hotell såsom speciella toalettsitsar, hanikappanpassade rum, hörselslingor, glutenfri mat mm.  Denna mångfaldssatsning i företaget har lett till att Scandic har fått en ny kundgrupp och mycket publicitet. Bland annat rekommenderar De Handikappades Riksförbund, förkortat DHR Scandic som det självklara valet till sina medlemmar.

Nu tar Scandic arbetet ett steg längre. Man byggde ett handikappanpassat designhotell i Oslo som med sina designade lösningar skapar en naturlig miljö för både personer med och utan funktionsnedsättning. Hotellet präglas av en lång böljande receptionsdisk, spännande materialmöten och hippa lysdioder, se bilden nedan. En sak är klar. Scandic har lyckats att ta tillvara på personalens olikheter och skapa affärsnytta utifrån de anställdas kunskaper, erfarenheter och olika bakgrund. Affärsnyttan är tydligen så stor att man har bestämt sig att bygga in handikappanpassningen redan i designfasen.

Jag hoppas att detta exempel kommer att öppna ögonen för flera företag när det gäller att bejaka och tillvarata mångfald i arbetslivet och skapa lönsamma affärer.

Visst blir man sugen att ta in på hotell?

/Iris Rehnström

Kommentarer inaktiverade.