Företagens samhällsansvar- lagstiftning kontra frivillighet

Med anledning till att EU kommissionen 2011  kommer att  lansera en ny ”Communication on Corporate Social Responsibility” anordnar European Coalition for Corporate Justice (ECCJ) en European wide Action Day idag. Flera än 250 frivilligorganisationer från hela Europa kommer att delta och anordna olika evenemang.

ECCJ kräver att EU kommissionen tar initiativ via lagstiftning att göra europeiska företag  ansvarsskyldiga för deras negativ påverkan på människor och miljö i utvecklingsländer. Man bedömer att företagens frivilliga ansvarstagande utöver det som lagen kräver,  som idag utgör grunden i CSR , inte är tillräckligt för att förhindra skada på människor och miljön i utvecklingsländer.

Synd att det har blivit så, för att många företag är på gång med att säkra sina leverantörskedjor och många har kommit en bit på vägen. Mycket tack vare frivilligorganisationernas vakthundroll  men även för att företagen  har insett att att de behöver ta ansvar för sin påverkan inte minst för att skydda sitt eget varumärke. Den fina tanken som Kofi Annan hade när han lanserade Global Compact nämligen att företagen på frivillig basis att ett utökat ansvar har tydligen  inte gett tillräckligt bra och snabba resultat.

Jag tror på lagstiftning när det gäller vissa frågor samtidigt som man skall vara  mån om frivilligheten i CSR, som är en av drivkrafterna för företag att ta ett utökat ansvar. Företagen vill vara med och påverka spelreglerna helt enkelt.

Spännande att se om World Wide Action Day kommer att få gehör i Bryssel. Oavsett känns det som, att  det är dags för företagen att raska på sitt CSR-arbete å ena sidan för att visa att man vill ta ansvar för en positiv samhällsutveckling i hela värden och å andra sidan för att inte lagstiftningen skall hinna ikapp och ställa verksamheten inför krav som den inte är beredd på. Senare kan jag av erfarenhet säga,  kan ställa till problem och brandkårsutryckningar och varumärket brukar inte må så bra av detta.

Läs mer om World Wide Action Day och Fair Trade Centers initiativ i Sthlm här:

ECCJ Action Days pressrelease

Fair Trade Center: Rights for People, Rule for Business: Filmvisning och debatt

/Iris Rehnström

 

Kommentarer inaktiverade.