Hållbara investeringar i ropet – socialt ansvarstagande snart en hygienfaktor

En viktig intressent för i stort sett alla företag är investerare. Vad investerare tycker om företagets potential att utvecklas kan vara livsavgörande när det krisar. Men även om verksamheten vill expandera och i alla fall när det gäller börsnoterade företag är inverterarnas omdöme avgörande för företagets framgång. Och investerare börjar i allt större utsträckning titta på företagens hållbarhetsprestanda. Ett bristande hållbarhetsarbete anses som risk och värderas därefter av investerare och fondförvaltare.

Det finns en rad studier som antingen utropar etiska fonder som vinnare på börsmarknaden eller de konstaterar i alla fall att etiska fonder inte presterar sämre än vanliga fonder. Oavsett om etiska placeringar ger större avkastning eller inte så är själva faktumet att det överhuvudtaget finns studier kring frågan och all medial  uppmärksamhet kring dessa, tecken på att finansmarknaden tar fasta på företagens ansvarstagande och väger in företagens prestation inom området, i de beslut som tas.

FN:s  Principles of Responsible Investments (PRI)  som promotar ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) är ett verktyg som har fått fart på ansvarsfulla placeringar och  det finns hållbarhetsindex som Dow Jones Sustainability Index (DJSI) och OMX GES Ethical Indexes som rankar börsnoterade företag efter deras hållbarhetsprestanda. Och företagen, de vill vara med så klart, än så länge kan man kamma hem poäng när man kommer med i ett hållbarhetsindex eller syns i någon form av hållbarhetsranking . Om några år kommer det, som i dagsläget hjälper till i företagets varumärkesprofilering, vara en förutsättning för att kunna fortsätta bedriva verksamheten.

Även medierna uppmärksammar hållbarhetsprestanda i större omfattning än för några år sedan. Listor över företag som inte kommunicerar sitt ansvarstagande (Skammens lista i Miljöaktuellt 2009)  eller som släpper ut mest koldioxid (Så smutsig är ditt aktieportfölj) publiceras och tär på företagens förtroendekapital och varumärke. Å andra sidan kan de företag, som uppmärksammas för sin hållbarhetsprestanda, profilera sig och stärka sitt varumärket.

Oavsett om företagen adresserar socialt ansvarstagande för att skydda sig för badwill eller om anledningen till att jobba med frågorna är att man ser en möjlighet att vinna marknadsandelar och aktivt bygger in socialt ansvarstagande i affärsstrategin, så är CSR här för att stanna.

Än så länge är det främst stora företag som har råd att lägga resurser på ett aktivt CSR-arbete men så småningom kommer även små och medelstora företag hoppar på tåget, det ser vi konsulter tydliga tecken på. Inte minst nätverket CSR Skånes utveckling det senaste året intygar om detta. Den nya standarden för socialt ansvarstagande ISO 26000 adresserar just resursproblemet i små – och medelstora företag och föreslår enklare lösningar  för små- och medelstora företag. Standarden kommer att släppas som svensk standard i dagarna. Förresten på SIS hemsidan kan man förhandsbeställa, ett tips för de som har riktigt bråttom med att komma igång.

/Iris Rehnström

Kommentarer inaktiverade.