Vatten en viktig strategisk fråga

Konkurrensen om jordens resurser blir större ju fler vi blir och rent vatten är tyvärr inte en självklarhet för alla. Fler och fler företag och andra verksamheter identifierar just tillgång till vatten som en viktig strategisk fråga. Detta är för många verksamheter avgörande för att de ska kunna bedrivas.

CPD Water Disclosure är ett nytt program som uppmanar världens största företag att svara på en enkät om sina vattenrelaterade affärsfrågor. Syftet är att verksamheterna ska ta ett ansvar för sin vattenhantering och att de även ska identifiera risker och affärsmöjligheter med den samma.

Livsmedelsindustrin samt gruvbrytning av metaller och mineraler var bland de sektorer som identifierade de största riskerna kopplade till tillgången på vatten. 62% av de tillfrågade företagen kunde identifiera affärsmöjligheter kopplade till vattenfrågor, inom områden som vattenvård, vatteneffektivisering och avloppsrening.

Att vatten är en jätteviktig ekosystemtjänst är självklart och det är toppen om frågan kan höjas till högsta strategiska nivå i företag och andra verksamheter tycker jag.

Läs mer:

/Marie Pettersson

Kommentarer inaktiverade.