ISO 26000, standarden för socialt ansvarstagande släpps idag

Efter 5 års arbete  släpps ISO 26000  idag som svensk standard. Standarden har varit tillgänglig på ISO:s hemsida under en viss tid på engelska men nu finns den på svenska. Över 450 experter från 99 länder har varit involverade i framtagningen av standarden. Standardens kärnområden är mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, rättvis verksamhetsutövning, konsumentfrågor, lokal verksamhetsutövning och organisationsstyrning. Standarden rekommenderar att organisationer i arbetet med sitt ansvarstagande på ett eller annat sätt  adressera alla dessa 7 kärnområden.

Läs mer i den nya standarden som kan beställas på SIS hemsida eller kontakta oss på TEM

Även dagstidningar plockar upp lanseringen se : Vad är ISO 26000 för standard (SvD)

/Iris Rehnström

Kommentarer inaktiverade.