Förändringar i ISO 14 001 på gång

ISO 14 001 reviderades senast 2004 men sedan dess har en hel del hänt på miljöområdet och det finns ett behov av förnyelse. Förändringen av ISO 14 001 kommer därför att ske både på tvären och på djupet.

Ett mål med översynen är att skapa en gemensam struktur för flera typer av standarder. Det är t.ex. tänkt att ledningssystem för kvalitet, hälsa och säkerhet samt energiledning ska ha samma struktur för att underlätta integrering av systemen. Redan idag är ju strukturen för OHSAS 18 001 mycket lik strukturen i ISO 14 001, vilket gör det lätt att föra samman miljö och arbetsmiljö i ett system. Det mest rationella i de flesta verksamheter är ju att ha ett verksamhetssystem, så en likartad struktur är ju verkligen eftersträvansvärt.

Man har pekat ut elva områden i standarden som extra viktiga att beakta vid revisionen av ISO 14 001. Exempelvis ska man titta på:

  • Förbättrad miljöprestanda
  • Efterlevnad av lagar och andra krav
  • Övergripande strategisk företagsledning
  • Miljöeffekter i leverantörskedjan

Arbetet med nya ISO 14 001 beräkna vara klart 2014. Fram till dess finns det möjligheter att vara med och påverka genom att engagera sig i den svenska tekniska kommittén för miljöledningssystem som SIS leder.

Läs mer:

/Marie Pettersson

Kommentarer inaktiverade.