Cancún en omstart för klimatförhandlingarna

För att dra ett berömt citat: ” Det här är inte slutet. Det är inte ens början på slutet. Men det är, kanske, slutet på början”, Churchill.

Resultatet från klimatmötet i Cancún har i sig liten positiv påverkan på världens klimatutsläpp men det var ändå viktigt eftersom mötet resulterade i en slags positiv omstart för framtida klimatförhandlingar genom att man överhuvudtaget lyckades enas om något.

Summa summarum blev bl.a. följande:

Två avtal
I överenskommelsen från Cancún talar man i vaga ordalag om förlängning av Kyotoprotokollet. Detta inkluderar dock bara 27% av de globala växthusutsläppen. Kina och USA är t.ex. inte med.

Frivilliga åtaganden om utsläppsminskningar som gjorts genom det så kallade Köpenhamnsackordet finns med i överenskommelsen. Detta inkluderar 85% av världens utsläpp i framtiden, men det är vagt och diffust formulerat.

En öppning mellan Kina och USA
Kina och USA har närmat sig varandra. Kina verkar mer villigt att öppet redovisa sina utsläppsminskningar, något som de tidigare vägrat.

Klimatfond
Man har kommit överens om en klimatfond GCF (Green Climate Fund) på 100 miljarder dollar som ska stödja klimatåtgärder i de fattigaste länderna.

Rädda regnskogen
En fortsättning på REDD-programmet för att hejda regnskogsskövlingen kommer troligen att förverkligas. Detta är kanske den viktigaste segern för klimatet i Mexiko. Detta kan leda till att vi undviker 20% av klimatutsläppen i framtiden.

I-länder -20 till -40% utsläpp
Överenskommelsen manar rika länder att skärpa sina utsläppsminskningar så att det inte blir ett glapp när Kyotoprotokollet går ut 2013.

Tyvärr leder det här inte till att vi räddar världen från en skenande klimatökning, dit har vi fortfarande långt, men vägen fram mot COP 17 i Durban 2012 känns nu mindre krokig.

Läs mer:

/Marie Pettersson

Kommentarer inaktiverade.