Ska Sverige hamna efter i vindkraftsvärlden?

Vindkraften är på frammarsch i Europa, vilket jag tycker är mycket trevligt. Enligt ett pressmeddelande från Svensk vindenergi ( http://www.svenskvindenergi.org/index.php?p=15&sp=486) kommer vindkraften i EU att tredubblas till 2020 och då stå för 14% av elproduktionen. Tyvärr ser det ut som om Sverige är på väg att halka efter i den här utbyggnadsvågen och vår elproduktion beräknas bara bestå av 8% vindkraft år 2020. Tråkigt att vi inte kan vara ett föregångsland inom det här området. Vi har ju stora landytor, mycket kust och så vidare. Kanske hänger den förhållandevis långsamma utbyggnaden ihop med den kommunala vetorätten som infördes för ett och ett halvt år sedan och med det folkliga motstånd som tydligen växer sig starkare? Mer om detta i en artikel i gårdagens Sydsvenskan:

http://www.sydsvenskan.se/sverige/article1349667/Stark-folkrorelse-sinkar-utbyggnaden.html

Hur skapar man acceptans för vindkraften? Svår fråga, men jag tror att det gäller att ta fram väl genomtänkta vindkraftsplaner som tydligt definierar vilka områden som lämpar sig för vindkraft och vilka som inte gör det, där man tar hänsyn till var folk bor. Sen tror jag också att det är viktigt att tydligt visa upp bristerna hos alternativen till vindkraften, t ex kärnkraft och fossila bränslen.

Hoppas på ett trendbrott inom området så att Sverige blir ett föregångsland inom EU!

/Elin Dalaryd

3 svar till “Ska Sverige hamna efter i vindkraftsvärlden?

 1. Många jag träffar resonerar som att vi inte behöver det eftersom vi har vattenkraften som gör vårt elnät stabilt. Dessutom kanske solenergi är något att fundera på som ett alternativ till vindkraften. Det är lättare att arkitektoniskt få in i nybyggnationer och det är lättare att ”gömma” det i staden. Dock har vi ju mycket vind i Sverige (eller ivf i Skåne) så på så sätt hand vindkraften ett bra berättigande här. Men jag håller med, det är trist att vi har lagstiftningar och regler som hindrar en utveckling av detta.

  Gilla

 2. Fattar inte folk som är mot vindkraft, möllor har funnits i tusentals år och det som förstör landskapet mest är alla gigantiska elledningar kors och tvärs, men det accepteras för att vi är vana med det. Mer småskalig produktion lokalt och därmed färre/mindre ledningar.

  Gilla

 3. Elin Dalaryd

  Intressant inlägg, det har jag inte tänkt på!

  /Elin Dalaryd

  Gilla