Ekosystemtjänster och biologisk mångfald på länsstyrelsens agenda

Rapporten om miljötillståndet i Skåne kom för ett tag sedan. Mycket arbete återstår för att nå de uppsatta miljömålen om tio år. Samtidigt ökar kunskapen om naturens påverkan på samhällsekonomin. Vi vet ju vid det här laget att det kostar en hel del att strunta i klimatförändringarna…

Extra kul är att man denna gång trycker på att biologisk mångfald är viktig för samhällsutvecklingen. Här knyter man an till rapporter som TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) som ju handlar om att sätta en prislapp på olika ekosystemtjänster.

För Skånes del är ju bl.a. länsstyrelsen en viktig aktör för att bevara mångfalden tillsammans med Region Skåne och företagen I regionen. Flera nya reservat är på väg att bildas och åtgärder vidtas för att skydda hotade arter.

Läs mer:

/Marie Pettersson

 

Kommentarer inaktiverade.