Elnät för framtiden

Jag tänkte börja tugga på ett tema här på bloggen: Energi.

Energi är en av hjärtefrågorna för att gå mot ett hållbart samhälle, och ämnet intresserar mig personligen mycket eftersom energieffektivisering och minskning i energikonsumtion är bland de åtgärder som ger direkta ekonomiska besparingar utan att kräva betydande kostnader. Minskade energikostnader klirrar gott i kassan och kan sedan allokeras till andra miljöåtgärder som kanske minskar risker men inte ger direkta ekonomiska förmåner. Andra miljöåtgärder kan också kräva en längre tid innan besparingar och ökade inkomster realiseras, och sparbössan på energikontot kan då komma väl till pass.

Våra elnät är i grund och botten skapade för hur samhället såg ut för flera decennier sedan. Vi har växt ur det samhället nu och den snabba ökningen av förnyelsebar energiproduktion kan inte utnyttjas fullt ut utan ett nät som är skapat för moderna energikällor och nya mönster av produktion och konsumtion av energi. Här är en bra men något amerikansk video för att man ska förstå vad ”Smart Grids” handlar om: ”A Smart Grid for Intelligent Energy Use”.

Energimarknadsinspektionen har i uppdrag av regeringen att följa och analysera utvecklingen på elmarknaden för att sedan ge förslag på hur marknadens funktion kan förbättras. De har nyligen kommenterat vikten av utvecklingen av smarta elnät i Sverige, och att mer ska till för att nå dit vi behöver. Utvecklingen och införandet av nya nät är dessutom big business, som Jan Bäckman och Daniel Collby skriver om i Ny Teknik.

Som teknisk amatör inom området låter det som en lysande idé att bygga ett nät som skapar förutsättningar för framtidens energisamhälle. Jag hoppas under mina kommande inlägg läsa vidare om implikationer, globala trender och lösningar i andra delar av världen.

Saknar du studentlivet men gärna håller dig utanför klassrummet så kan jag rekommendera Schneider Electrics ”Energy University”, som jag bloggade om i somras. Ubildningarna är fria för alla och ger matnyttiga och direkt användbara lektioner inom energi.

/Carl Höjman

Kommentarer inaktiverade.