Försäkringsbranschen kan påskynda klimatåtgärder

2010 var ett extremt väderår på många sätt. Det inträffade flest naturkatastrofer på 30 år och det är något som märks inte minst i försäkringsbolagens kassor. Förra året hade vi jordbävningar på Haiti, i Chili och i Kina, översvämning i Pakistan samt torkan i Ryssland. Allt det här kan ju inte direkt kopplas till klimatförändringar men sannolikheten för att det förändrade klimatet haft en inverkan anses vara hög.

Försäkringsbranschen förväntar sig nu ökade klimatrisker framöver. Detta gör det viktigare och viktigare för denna bransch att analysera och bedöma risker för klimatrelaterade kostnader. I framtiden blir det viktigt med praktiskt tillämpar information och som kan anpassas till olika typer av affärsbeslut och regioner för att i slutändan avspegla sig i kundens premie.

Man brukar ibland säga att ”pengar talar” och i det här fallet kan finansiella institutioner påverka olika investerares beslut och i slutändan förhoppningsvis påskynda klimatrelaterade anpassningsåtgärder. Med tanke på att 2011 inletts med översvämningar i Australien och Sri Lanka samt ödesdigra lerskred i Rio de Janeiro så behövs det nog.

/Marie Pettersson

Läs mer:

 

Ett svar till “Försäkringsbranschen kan påskynda klimatåtgärder

  1. På CSR syd -konferensen håller Joakim Svensson och Peter Birch-Iensen, skadeförebyggare på Länsförsäkringar Skåne, ett föredrag om:
    ”Miljöarbete ur ett skadeförebyggande perspektiv”.

    Läs hela programmet: http://www.csrsyd.se/program/

    Väl mött i Malmö den 9 mars!

    Gilla