Klimatanpassning blir allt viktigare

Totalförsvarets forskningsinstitut har tagit fram en ny rapport som visar att värmeböljan under sommaren 2010 påverkade flera samhällsviktiga sektorer: vård och omsorg, transporter, livsmedel, kommunalteknisk försörjning samt inre skydd och säkerhet. Många for illa och beredskapen var dålig.

Detta är bara ett exempel på hur illa rustade vi är inför ett förändrat klimat. Vi kommer inte bara att behöva vara beredda på mer frekventa och allvarligare värmeböljor, utan även på översvämningar, stormar, jordskred osv. Detta är något som länsstyrelserna har kommit igång ordentligt med och en del kommuner har också tagit fram klimatanpassningsplaner. Det är dock något som alla kommuner måste börja arbeta med och också något för företagen att ta med i sina strategier.

Att göra en sårbarhetsanalys där en del handlar om verksamhetens känslighet för kommande klimatförändringar, tror jag kommer att bli allt viktigare för företagen. Vid sidan av att minska utsläppen är detta mycket viktig del i företagens klimatarbete, för att säkerställa att produktionen eller annan kärnverksamhet kan fortsätta även vid extremt väder och liknande.

Läs mer om FOI:s rapport: http://www.dagenssamhalle.se/debatt/dags-att-rusta-aeven-intensiv-vaerme-18971

/Elin Dalaryd

 

 

 

Kommentarer inaktiverade.