Hur skapar vi en hållbar tillväxt?

Läste en intressant debattartikel av Anders Wijkman i dagens Sydsvenskan. Den handlade om ohållbart resursutnyttjande och att vi idag lever över våra tillgångar. Kul att detta viktiga ämne får ta plats i spalterna! Mer än två tredjedelar av våra viktigaste ekosystem är överutnyttjade. Och det kommer naturligtvis att slå tillbaka på oss människor.

”Det är som med pengar på banken. Man kan ta ut mer än räntan ett tag, men inte i längden. Då tar kapitalet – i detta fall, naturkapitalet – slut.” Anders Wijkman

Vi måste börja räkna in skador på ekosystem som minusposter. De livsviktiga ekosystemtjänsterna som naturen utför ”gratis” åt oss redovisas inte i bnp. Och som Anders Wijkman skriver så innebär detta att vi kör planeten utan en ordentlig balansräkning.

En ny ekonomisk modell behöver utvecklas som ”skapar harmoni” mellan den ekonomiska och sociala utvecklingen och de natursystem som är den yttersta basen för välfärdsutvecklingen.

”Tillväxt hotar välfärden”   Sydsvenskan

/Marie Pettersson

Kommentarer inaktiverade.