Lärdomar från CSR syd 2011

En dryg månad har gått sedan CSR syd 2011 gick av stapeln och TEM gnuggar geniknölarna för att komma underfund med hur konferensen kan utvecklas till nästa år. Uppföljningsenkäten visade att CSR syd 2011 var en succé ur de flestas ögon. Över 90 % var nöjda (inkluderat mycket nöjda och ganska nöjda) med såväl program och föredrag som information och mat. Sämst betyg fick valet av lokal. Till stor del beror det förmodligen på att Hilton hade problem med att kontrollera temperaturen i lokalen. En annan anledning kan ha varit att utrymmet för utställare kunde ha varit bättre. En av utmaningarna inför nästa år blir att göra det naturligt för besökaren att gå förbi alla bord.

Trots att utställningsytan kunde ha varit bättre svarade ändå 50 % att de kunde eller kanske kunde tänka sig att ställa ut nästa år. Det kan jämföras med årets konferens, där lite drygt 10 % av deltagande organisationer ställde ut. Med största sannolikhet kommer alltså antalet utställare att öka, vilket är riktigt glädjande.

Enligt enkätsvaren framgick det att mars är den månad som passar de flesta bäst för konferensens infallande.

Genom utvärderingsenkäten har vi fått en hel del önskemål inför nästa år. Önskemålen kring talare var många och väldigt olika. De berörde både specifika företag och politiker samt mer allmänt om representanter från vissa sektorer. Vanligast var önskemål om representanter från offentlig sektor och privata företag. Fler konkreta exempel och succéhistorier liknande den Max Hamburgare delgav kom också högt på önskelistan. Flera angav att ett samlat tema, som möjliggör ökad fördjupning, var önskvärt till nästa konferens. Det blir en nöt att knäcka för TEM, i fall det är möjligt att fastställa ett tema som ändå berör bredden av deltagare. Den stora styrkan med CSR syd-konferensen är ju trots allt att den samlar så pass många olika aktörer, som tillsammans kan utveckla CSR-arbetet i regionen.

Cecilia Holmgren, projektassistent på TEM

Ett svar till “Lärdomar från CSR syd 2011

  1. Ping: Region Skånes intryck från CSRsyd 2011 | TEM-funderingar