Infomöte 19/5: Hållbarhetsredovisning i offentlig verksamhet

Nu sparkar TEM igång ett projekt där vi guidar er organisation mot en hållbarhetsredovisning, baserat på GRIs riktlinjer för hållbarhetsredovisning, den nya standarden för socialt ansvarstagande (ISO 26 000), samt vår egen och de deltagande offentliga verksamheternas samlade kunskap inom området.

Kostnadsfritt infomöte äger rum den 19/ 5 kl 8.30–10.00 i TEMs lokaler på Klostergatan 12 i Lund.   Anmäl ditt deltagande till Hanna Savola hanna.savola@tem.se eller 0708 997076) redan idag, och få möjlighet att vara med i projektplanering och påverka träffarnas utformning! Kostnaderna för att ta fram en hållbarhetsredovisning blir mycket lägre när flera samverkar och arbetet effektiviseras.

Statligt ägda bolag har sedan 2009 en legal skyldighet att hållbarhetsredovisa enligt Global Reporting Initiative (GRI):s riktlinjer. Liksom statligt ägda bolag har kommuner och andra offentliga verksamheter ett stort ansvar för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Trenden går mot att allt fler offentliga verksamheter rapporterar sitt hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsredovisning i offentlig verksamhet

/Hanna Savola

Kommentarer inaktiverade.