Lyckat CSR-frukostmöte på Delphi i Malmö

Den tredje maj anordnade Delphi i samarbete med TEM ett frukostmöte om Corporate Social Responsibility. Frukostmötet var en introduktion till CSR-området och förklarade hur man kan komma igång med sitt CSR-arbete samtidigt som man diskuterade företagens ansvarstagande utifrån ett legalt perspektiv.  Allt i från CSR-inventering och intressentdialoger till uppförandekoder, leverantörskontrakt och implementering av CSR-perspektivet i organisationen i enlighet med ISO 26000   diskuterades med ett antal engagerade deltagare.

Inom ramen för detta frukostmöte lanserade TEM och Delphi dessutom sitt samarbetet inom CSR-området. Tanken med samarbetet är att kunna leverera en helhetslösning till TEM:s och Delphis kunder. TEM står för konsultstödet när det gäller det operativa CSR-arbetet medan Delphi skapar de legala förutsättningarna för ett lyckat CSR-arbete såsom att skriva leverantörskontrakt utifrån företagets uppförandekod, att föra in CSR-perspektivet i bolagsstyrningsdokument mm.

Om du vill veta mer om TEM:s och Delphis samarbete inom CSR kontakta gärna antingen mig på iris.rehnstrom@tem.se, mobil:  +46 708 927 303 eller Anders Jemail på Advokatfirma Delphi på anders.jemail@delphi.se, tel: +46 40 6607900

/Iris Rehnström

Kommentarer inaktiverade.