TEM:s nätverk omsätter mer än 300 miljarder

Jag fick det spännande uppdraget att räkna ut vad organisationerna i TEM:s nätverk sammanlagt omsätter årligen. För globala verksamheter inräknade jag endast deras svenska bolag. Genom att titta på rapporter från 2009 och 2010  kom jag fram till att siffran, lågt räknat, är runt 311 miljarder kronor per år.  Det är ungefär det dubbla av Moçambiques  årliga BNP. Av dessa står miljönätverken för runt en tredjedel och CSR Skåne för två tredjedelar.  Med så stor omsättning kan även en liten förändring i varje organisation ge riktigt stor utslag. Nätverken är således en kraft att räkna med.

TEM:s nätverk växer kontinuerligt. Nya stora organisationer som till exempel Nordea Bank AB och Lunds Universitet har nyligen anslutit sig till CSR Skåne-nätverket. Framför allt är det privata företag som drar upp statistiken. I de stora företagen finns pengarna för att skapa en verklig förändring. Och med tanke på hur mycket TEMs nätverk växer verkar även viljan finnas. Den stora utmaningen för företagen är naturligtvis att satsa på hållbarhet på ett effektivt sätt, och som också stämmer överens med de ekonomiska målen. Det är sådana problem som diskuteras, och löses, på nätverksträffarna.

Läs mer:

/Cecilia Holmgren

Ett svar till “TEM:s nätverk omsätter mer än 300 miljarder

  1. Ping: ”Logotype-karta” för TEM:s miljönätverk | TEM-funderingar