Nu bara 39% hälsofarligt

Enligt en ny undersökning så är numera bara 39% av de kemiska produkterna som säljs till konsumenter skadliga för din hälsa. Jag tycker det låter högt men då är det ändå en nedgång från ca 50% för drygt 10 år sedan. Undersökningen har gjorts av Kemikalieinspektionen tillsammans med SCB. Men det som jag tycker är ännu mer skrämmande (vilket inte står i sammanfattningen) är att 89% av volymen av använd mängd av konsumentkemikalier är hälsoskadliga. Inte konstigt att våra kroppar är fulla av kemikalier, vilket bl.a. visas i filmen Underkastelsen.

Man kan konstatera att antal farliga produkter minskar men att minskningen går långsamt. Värre är det också om man tittar på använd mängd produkter. Till kemiska konsumentprodukter räknas allt från linsvätska till målarfärg. Drivmedel utgör den absolut största delen av de hälsofarliga kemikalierna. Vill vi få bukt med kemikaliecocktailen i våra kroppar är det alltså viktigt att få ner den stora användningen av bensin och diesel. Med tanke på alla negativa egenskaper som de fossila drivmedlen har så kan man bli förvånad av att de inte är förbjudna. Vilka andra giftiga kemikalier slabbar vi omkring med i vår vardag?

Markus Paulsson

2 svar till “Nu bara 39% hälsofarligt

  1. Lägg där till tillverkningsindustrin som konstant tar fram nya kemikaliska sammansättningar som tar tid för myndigheter att uppmärksamma och kontrollera, vilket tillsammans med mörkertal gör att vi alla måste tillämpa en mycket kraftigare försiktighetsprincip än vad som normalt sker idag. (Även om vi ”bara” ser till den makt slutkonsumenterna besitter, är den stor nog att genomföra markanta förändringar.)

    Gilla

  2. Den EU-gemensamma kemikalielagstiftningen REACH är tänkt att sätta stopp för att bolagen säljer produkter som inte är testade. Men eftersom det tar tid att genomföra en så omfattande testning så har vi ännu inte nått fram till att vi har bra kunskap om alla kemikalier. Dessutom kommer det även i framtiden finnas kryphål i lagen. Detta gör att slutkonsumenten måste fortsätta att trycka på så att vi får färre farliga kemikalier i vår vardag.

    Gilla