Low Carbon Health Care rapport

Nätverket LCB-HEALTHCARE (står för Low Carbon-Healthcare) gav i april ut LCB-Healthcare rapport som ger en övergripande bild av hur europeiska sjukvårdens infrastruktur och hur den kommer regleras under det kommande decenniet i fråga om energiprestanda och växthusgasutsläpp. Rapporten innehåller också ett urval av goda exempel från sjukvård i Europa. Bla annat nämns Region Skåne, SLL och projektet Sustainable Health Care.

LCB-HEALTHCARE är ett nätverk för offentlig upphandling sponsrat av European Lead Market Initiative. Nätverket är ämnat att sprida information om best practices inom offentlig upphandling, innovation och fallstudier inom design, konstruktion och renovering av “low carbon” byggnader inom sjukvårdssektorn.

Läs mer:

/Daniel Eriksson

Kommentarer inaktiverade.