Dags för ”peak car”

På senare år har det talats om ”peak oil”, när oljeproduktionen ska nå sin topp och även ”peak soil”, som anknyter till långsiktig brist på jordbruksmark. Nyligen läste jag om ”peak car” i en artikel i New scientist av Fred Pearce.

På sina håll i världen så har faktiskt peak car redan nåtts. Försäljningen av nya bilar i USA har halverats från 11 miljoner 1985 till 5.5 miljoner 2009. Peak car har även uppnåtts när det gäller ägande av bilar i USA och det samma gäller för bilresande per-capita. Tittar man på Japan så hade de sin ”biltopp” redan på 90-talet. Ser man på väst som helhet så var ”tipping point” 2004. Det året såg förutom USA, även UK, Tyskland, Frankrike och Sverige början på en trend av minskat bilresande per person och den trenden fortsätter idag.

Vad beror då detta på. Tja ökade bränslekostnader och höjda försäkringspremier är förstås en orsak. Det handlar också om urbaniseringen. När fler och fler människor bor i staden blir det opraktiskt och klumpigt att ta sig fram med bil där. En annan orsak är demografi. I t.ex. Japan ökar mängden äldre personer i befolkningen och dessa kör bil i mindre utsträckning än andra. Men i USA återfinns den största minskningen hos personer under 35. Man tror här att det beror på att det blivit hippt att bo inne i stan, man vill inte bo i förorten och många sociala möten sker på nätet vilket minskar behovet av bilen. Dessutom vill man i denna grupp spendera sina pengar på annat än att underhålla en dyr bil.

Tittar man på det stora hela så kan det vara så att vi närmar oss ett ”peak travel” överhuvudtaget. Någonstans går gränsen för hur mycket vi vill och behöver röra på oss.

Naturligtvis är inte alla trender miljömässigt positiva. Som exempel ökar andelen stora bilar och antalet personer som reser i varje bil minskar. Och så har vi förstås Kina och Indien där inga toppar är i sikte… Men inga ökningar pågår för evigt och toppen för bilresande kommer även att nås i dessa länder. Och som det så fint formulerades i artikel: ”And at least the west is falling out of love with the car.” Och så småningom kommer resten av världen att följa efter.

Läs mer:

/Marie Pettersson

Kommentarer inaktiverade.