Mångfald i arbetslivet – numera en de största utmaningarna för företagsledare

Deloitte i USA genomförde en undersökning om hur
globaliseringen och företagens innovationsbehov förändrar kraven på företagens
personalhantering.

Undersökningen påpekar att mångfalden i
personalstyrkan är en av företagens viktigaste utmaningar. Om företaget har en
alltför homogen och ensidig personalstyrka klarar det inte längre konkurrensen
på marknaden, som blir allt mer global och därför också diversifierad. Mattias
Kanold på Deloitte i Sverige säger att den
amerikanska undersökningens resultat även gäller i Sverige.

Med tanke på hur kosmopolitiska svenska storstäder är, är det förvånande att mångfald i arbetslivet inte stor högre upp på agendan för många företag. Att låta personalstyrkan återspegla kunderna är essentiellt för få information om kundernas preferenser och för att  kunna bibehålla produkternas och tjänsternas konkurrenskraft.

Däremot handlar ett framgångsrikt värdeskapande mångfaldsarbete om mer än att bara fylla mångfaldskvoten. Mångfalden skall genomsyra hela organisationen vilket även skall visa sig i styrelsens och ledningsgruppens sammansättning.  När det kommer till kritan är mångfalden  i företagsledningen och i styrelserummen   ganska mager i dagsläget. Jag hoppas att företagen så småningom  får upp  ögonen för mångfaldens potential att skapa både finansiella och icke-finansiella värden.

Läs mer: Mångfald största ledarutmaningen

/Iris Rehnström

Kommentarer inaktiverade.