Rapportering av ekosystemtjänster i GRI:s framtida riktlinjer

GRI (Global Reporting Initiative) har nyligen släppt en rapport i samarbete med UNEP-WCMC och CREM, som behandlar möjligheterna att inkludera verksamheters påverkan på ekosystemtjänster i framtida rapportering. Ett spännande intitiativ som verkligen behövs för att sätta fokus på dessa frågor.

Många företag mäter redan idag en del av sin påverkan genom att mäta olika utsläpp till luft och vatten. Det som dock ofta saknas är mått på de fördelar som ekosystemtjänster bidrar med till verksamheten som råvaror, rening av vatten etc.

Medvetenheten om den strategiska betydelsen av ekosystemtjänster för ett företags verksamhet har ökat och även behovet av att hantera ekosystemtjänster på ett ansvarsfullt sätt.

En framtida rapporteringen kan delas in i två delar. Dels en beskrivning av ett företags förhållande till ekosystemtjänster (påverkan, möjligheter och risker) samt strategier för att hantera dessa. Dels prestandaindikatorer som numeriskt mäter utsläpp, påverkan på biologisk mångfald m.m.

Rapporten exemplifierar hur företag kan rapportera båda sin påverkan på och sitt beroende av ekosystemtjänster. Ett antal indikatorer föreslås som kan bli aktuella i nästa generations riktlinjer, G4.

Läs mer: Approach for reporting on ecosystem services

/Marie Pettersson

 

Ett svar till “Rapportering av ekosystemtjänster i GRI:s framtida riktlinjer

  1. Ping: Jobba med ekosystemtjänster i praktiken | TEM-funderingar