Utvecklingen av hållbar sjukvård i USA

Mycket har hänt inom hållbar sjukvård de senaste decennierna. Läste just en artikel i Healthcare Design om utvecklingen vad gäller miljö- och hållbarhetsarbetet inom sjukvården i USA. Här är ett axplock av händelser som påverkat arbetet där:

1987 – Negativ publicitet i medierna och oro hos allmänheten efter att sjukhusavfall spolats upp på stränder på östkusten.

1992—Läkare för Social Hållbarhet utökar sitt uppdrag till att även inkludera miljöns inverkan, t.ex. klimatförändringars och giftiga föroreningars inverkan på hälsan.

1993—The American Hospital Association’s (AHA) publicerar: “Waste Reduction Strategies for Health Care Facilities”.

1994 — Amerikanska Naturvårdsverket slår i en undersökning fast att förbränning av PVC vid sjukhus leder till utsläpp av giftiga dioxiner.

1996—Health Care Without Harm (HCWH), en organisation som verkar för minskad miljöpåverkan I sjukvården, bildas.

2001—Den första CleanMed konferensen om hållbar sjukvård hålls i USA.

2002— Green Guide for Health Care etableras.

2003—Första sjukhuset i USA blir LEED certifierat.

2006—U.S. National Toxicology Program Expert Panel slår fast att ftalater och DEHP har en negative inverkan på fosterutveckling och fertilitet.

2008—Hospitals for a Healthy Environment övergår till medlemsorganisationen Practice Greenhealth

2010—HCWH lanserar “Healthier Hospital Initiative”.

2011—HCWH lanserar Global Green and Healthy Hospitals Agenda, ett omfattande ramverk för att miljöanpassa sjukvården over hela världen.

2011—HCWH är tillsammans med stora sjukvårdsorganisationer från hela världen med som organisatör till det första “Global Climate & Health Summit” i samband med FN:s klimatförhandlingar i Durban.

Den fullständiga listan finns här.

/Marie Pettersson

Kommentarer inaktiverade.