Internrevision diskuterades ur olika synvinklar

På TEM:s frukostmöte i morse diskuterades internrevision ur olika synvinklar. Vi pratade bl a om hur internrevisorns roll har förändrats senaste tiden, från att ha varit kontrollant till att bli en förbättringscoach. Hur revisionen samtidigt gått från dokumentfokus till fokus på just förbättringar. Integrerad internrevision stod också på agendan och flera av deltagarna delgav sina erfarenheter av att kombinera revisionen av kvalitet, arbetsmiljö och miljö. Möjligheten att föra samman den interna kontrollen med de övriga områdena lyftes också fram som ett sätt att utveckla internrevisionen och få ett enhetligt och sammanhållande underlag till ledningsgruppen.

/Hanna Ershytt

Kommentarer inaktiverade.