Indien lagstiftar om hållbarhetsredovisning – tappar Sverige mark?

Den indiska finansinspektionen Securities and Exchange Board of India tvingar de 100 största indiska företag att, inom ramen för årsredovisningen,  rapportera om sin hållbarhetsprestanda i en så kallad Business Responsibility Report. Redan sedan år 2001   har indiska myndigheter systematiskt uppmuntrat företag att rapportera om hållbarhetsprestanda.

Frågan är om Sverige fortfarande är en föregångare  när det gäller CSR? Än så länge har man  i Sverige bara lyckats med att lagstifta om hållbarhetsredovisning när det gäller statliga bolag. Det finns bara en myndighet nämligen Polismyndigheten i Stockholm som hittills har hållbarhetsredovisat enligt GRI:s riktlinjer. Branschorganisationen för finansiella revisorer, som inom ramen för Finforum  varje år prisar bästa hållbarhetsredovisning inom bl. a. kategorin offentlig sektor, kunde inte dela ut något pris inom denna kategori i år. Detta  av den enkla anledningen att det inte finns några redovisande organisationer att dela ut pris till! Förra året fick Stockholms Polismyndighet ett hedersomnämnande för prestandan att överhuvudtaget ha släppt någon redovisning .  Ganska förvånande och mycket tråkigt att den offentliga sektorn i Sverige inte känner sig manad att redovisa.
Överlag verkar Sverige tappa mark utifrån ett internationellt perspektiv. En färsk studie, som omfattar de 100 största bolagen  i 34 länder, visar att Sverige utifrån ett internationellt perspektiv har fallit tillbaka från plats 7  till plats 13 när det gäller hållbarhetsredovisning.  Numera ligger Sverige  strax före Nigeria och  Ungarn . Ändå redovisar enligt studien  72% av Sverige största bolag enligt GRI.

Frågan som ställer sig är om antalet släppta hållbarhetsredovisningar ett bra mått för att mäta organisationers hållbarhetsprestanda? En ska är klar, utan kommunikation  ingen transparens och  därmed ingen möjlighet att bedöma och jämföra olika organisationers hållbarhetsprestanda. En bra och  lätttillgänglig redovisning underlättar för intressenter att fatta informerade beslut.

Det behöver kanske inte vara en  formell redovisning i alla lägen framför allt inte när det gäller små företag. Däremot omfattas även små företag av det ökande kravet på transparens. Förresten för ett tag sedan registrerades den första hållbarhetsredovisningen (på C-nivå) upprättad i bloggformat  på GRI:s hemsida.

/Iris Rehnström

Kommentarer inaktiverade.