Reach-lagstiftningen börjar ge resultat

Det slår sällan fel – när jag pratar Reach med miljöansvariga ute på företag hörs ofta en suck. Det som irriterar är administratitionsbördan, tiden det tar att kommunicera med leverantörer om Reach, svårigheten att applicera reglerna på den egna verksamheten och att det inte verkar hända mycket konkret. Delvis kan jag hålla med och förstår sucken, men jag måste ändå poängtera att all möda som läggs ner faktiskt ger resultat som sakta men säkert börjar synas.

EU:s kemikalielagstiftning Reach har sedan 2007, då den omfattande lagstiftningen trädde i kraft, inneburit nya administrativa krav på främst tillverkare och importörer, men även vanliga användare till exempel inom industrin. Arbetet med att registrera och utvärdera de ämnen som finns i produkter och varor inom Europa har bara börjat. I takt med att Reach-lagstiftningen steg för steg faller på plats är tanken att även slutkonsumenter ska nås av kemikalieinformationen, så att det blir enklare att fatta miljöriktiga beslut i affären.

Reach ställer krav på att konsumenter har rätt att på begäran få information om innehåll av farliga ämnen i varor. Ämnen som anses som särskilt farliga sätts upp på den så kallade kandidatförteckningen och det är dessa ämnen som konsumenter har rätt att få information om. Om varan innehåller ett ämne i en koncentration på över 0.1 viktprocent har konsumenten rätt att få veta det och ska få tillräcklig information så att varan kan hanteras på ett säkert sätt. Som ett minimum ska dock information om namnet på det farliga ämnet som ingår i varan ges. Informationen ska lämnas kostnadsfritt inom 45 dagar från det att den har begärts.

Kandidatförteckningen uppdateras kontinuerligt med nya ämnen, vilket innebär att de som tillverkar varor hela tiden måste kräva information från sina leverantörer. Kemikaliemyndigheten har tagit fram ett dokument som kan vara en hjälp till för medvetna konsumenter som vill ställa frågor till butiksägare eller kundtjänst:

Dokument: Begäran om information >>

Även om ämnena på kandidatlistan är få än så länge och butiken har 45 dagar på sig att svara, så ser vi konsumenter äntligen resultat av den flera hundra sidor långa Reach-lagstiftningen. Detta kommer i längden gynna företag som har koll på sina kemikalier och ligger steget före när det gäller att kommunicera med dem som levererar ämnen och komponenter till dem.

Mer information om REACH finns på Kemikaliemyndighetens hemsida

/Veronika Franzén

Kommentarer inaktiverade.