Vad är havet värt?

Haven är gigantiska ekosystem vars tjänster är värda oskattbara summor. Men klimatförändringarna leder till att stora värden kommer att gå förlorade. Detta lyfts upp i en ny rapport som samordnats från Stockholm Environment Institute (SEI). Man räknar med att haven kan förlora upp till 2 biljoner US-dollar årligen i värde, år 2100

I studien ”Valuing the Ocean” räknar man på vad det kostar att förstöra haven. Detta är av yttersta vikt eftersom den här typen av kostnader ofta försvinner i de kostnads- och nyttoanalyser som styr dagens politik.

Man tittar på hur kostnaderna i fem olika kategorier kommer att förändras under de kommande 50 till 100 åren. Dessa kategorier är fiske, turism, stigande havsnivåer, ökade stormar och havet som kolsänka. Man har räknat på både ett högt och ett lågt utsläppsscenario.

Men dessa kostnader är inte något som är hugget i sten. Studien ger en indikation på priset för de framtida miljöskador i haven. Skador som fortfarande kan undvikas.

Läs mer:

/Marie Pettersson

Kommentarer inaktiverade.