Tredje årets lärdomar från konferensen CSR syd

194 personer deltog på CSR syd 2012. Detta är fler än de tidigare åren, 2010 och 2011. Med andra ord växer detta evenemang och intresset för CSR frågan likaså. Därför har TEM bestämt sig för att arrangera konferensen även 2013: den 13 mars i Malmö!

(klicka på nedanstående bilder för att förstora dem)

Många ansikten var nya på konferensen, och en hel del kände vi igen sedan tidigare år. Återkommande gäster är alltid ett bra omdåme, och att 84,9 procent av deltagarna var nöjda eller mycket nöjda visar på att årets konferens höll måttet, trots att siffrorna är något lägre än efte 2011 års konferens. Procentsatserna kommer från den enkätundersökning som 66 deltagare på konferensen fyllt i. Stort tack till alla som hjälpt till att fylla i enkäten! Nedan följer en sammanställning över resultaten. Vi som arrangerade konferensen har fått mycket bra input inför nästa år, och kommer göra en del mindre ändringar i upplägg, programinnehåll och praktiska detaljer. I det stora hela kommer dock konferensen likna tidigare års versioner, då konceptet fortfarande är mycket uppskattat.

Det var en bred blandning av sektorer och branscher närvarande på konferensen, i alla fall bland de deltagare som besvarade enkäten:

Ett av syftena med en mötesplats med så bred agenda är just att möjliggöra för folk från olika branscher och sektorer att mötas, diskutera CSR och hitta knutpunkter i varandras arbete med frågorna. Därför är det extra roligt att se ett så många olika färger som i diagrammet ovan.

22,6 procent av de besvarande personerna arbetar i mikroföretag med 1-9 anställda. 9,4 procent i småföretag, 26,4 procent i medelstora företag och 41,5 i stora företag/organisationer. Uppdelningen är mycket snarlik den från 2011 års konferens. Se enkätresultat från förra året här.

De flesta som besvarade enkäten representerade organisationer som inte bara inlett arbetet med CSR, utan tagit steget vidare till ”utvecklingsfasen”. Många svarade dock även att de befinner sig i inledningsfasen. Några självsäkra individer har svarat att de uppnått en mogen fas i sitt CSR-arbete, vilket både är glädjande men samtidigt ställer en del frågetecken. En mogen fas, betyder det att man inte kommer fortsätta att utveckla sitt arbete med samhällsansvar, eller att man helt enkelt kommit så långt att man ser CSR som en integrerad och självklar del av organisationen? Troligen och förhoppningsvis syftar de besvarande på det senare alternativet. År 2011 visade motsvarande fråga på en liknande svarsfördelning. Staplarna visar det absoluta antalet som valt att besvara ett alternativ.

De besvarande ansåg till allra högst andel att ledningen i deras organisation äger CSR-frågan. Nästan lika vanligt är det att CSR-frågan ägs av avdelningen för miljö/kvalitet/arbetsmiljö. Dock är det tydligt att ägandeskapet kan skiljas åt från organisation till organisation. Förra året såg svarsfördelningen mycket snarlik ut. Diagrammet  nedan visar absoluta antalet svar per alternativ.

Inom vilket/vilka områden verkar din organisation huvudsakligen? Det absolut vanligaste svaret blev ”Miljö”, precis som förra året. Diagrammet visar absoluta antalet svar per alternativ.

Att bidra till en hållbar samhällsutveckling var det breda alternativ som allra flest valde att svara på frågan: Vilka är de främsta orsakerna till att er organisation arbetar med CSR? Förra året var fördelningen jämn mellan  ”ett stärkt varumärke” och ”att bidra till en hållbar samhällsutveckling”. Detta året var alltstå ett stärkt varumärke inte lika viktigt. Diagrammet nedan visar absoluta antalet svar per alternativ.

Utav 59 besvarande arbetar 19 procent av de representerade organisationerna med ISO 26000. 59 procent gör det inte, och cirka 22 procent vet inte vad ISO 26000 är eller om deras organisation jobbar med standarden. Diagrammet visar de absoluta antalet svar per alternativ. Jämfört mot förra året ser fördelningen ungefär likadan ut.

/Carl Höjman

Kommentarer inaktiverade.