Veckans begrepp: Payments for Ecosystem Services (PES)

Termen ”Payments for Ecosystem Services” (PES) refererar till finansiella överenskommelser och system som syftar på att skydda *ekosystemtjänster.

År 2005 konstaterade världsledande forskare i ”The Millenium Ecosystem
Assessment” att 60 procent av världens ekosystem håller på att degraderas eller utnyttjas på ett ohållbart sätt. Regeringar och företag använder sig av PES för att skydda naturens tjänster i samarbete med olika aktörer och med stöd av finansiella mekanismer.

Skydd av våtmarker och biologisk mångfald är oftast förekommande
marknader för ekosystemtjänster med en sammanlagd marknadsvärde
på 11 miljarder dollar, varav våtmarker står för fyra femtedelar.

Ett praktiskt exempel från USA är ”Wetland mitigation banks” som säljer krediter till aktörer som genomför markarbeten med negativ miljöpåverkan. Inkomsterna från försäljning av dessa krediter investeras av ”projektbanken” i projekt som syftar på att återställa, skapa eller skydda en del av våtmarken inom samma geografiska område.

*Ekosystemtjänster är ett samlingsnamn för de tjänster som naturen erbjuder, och som är oersättliga för människan. Dessa tjänster delas i fyra klasser: produkter, reglerande tjänster, upprätthållande tjänster och kulturtjänster. Med produkter refererar man till de allra viktigaste levande och icke-levande naturresurser som näring, rent dricksvatten och luften vi andas samt bränsle och byggnadsmaterial.

Till de mer svårdefinierade reglerande och upprätthållande tjänsterna hör bland annat pollinering av odlings- och naturväxter, näringsämnenas kretslopp och den översvämningsförebyggande effekten av våtmarker, som är nödvändiga för matproduktionen och bevarandet av den naturliga miljön.  (Nordiska ministerrådet. 2008. Faktablad: Ekosystemtjänster – vår framtidsförsäkring).

—————————————————————————————–
Nyhetsbevakning kan vara en tidskrävande sysselsättning. Miljöledaren är TEMs omvärldsbevkaningstjänst för miljö- och hållbarhetsproffs. Med korta och lättlästa artiklar sammanfattar vi veckans viktigaste nyheter inom miljö- och hållbarhetsområdet och skickar dem ut i pdf format via mejl till Dig varje fredag vid lunchen. Vi delar Veckans begreppfrån Miljöledaren med ni som läsar vår blogg: TEMfunderingar. Förfrågningar om Miljöledaren skickas till: miljoledaren@tem.se (prenumeration/provprenumeration).

One response to “Veckans begrepp: Payments for Ecosystem Services (PES)

  1. Pingback: Miljöledaren, vecka 17 | Miljöledaren – omvärldsbevakning för hållbarhetsproffs!