Veckans begrepp: Miljövarudeklaration

En registrerad miljövarudeklaration, till exempel en EPD® (Environmental Product Declaration) registrerad hos det internationella EPD®-systemet, visar en produkts miljöinformation. Den kan samtidigt bevisa att vissa miljökrav är uppfyllda.

Miljödeklarationer uppfyller samma syfte som livscykelanalyser och miljömärkningar: genom att analysera produkters och tjänsters sammanlagda miljöpåverkan och beskriva och kommunicera produkters miljöegenskaper göra rätt prioriteringar i miljöarbetet, samtidigt som konsumenter och inköpare kan välja varor med låg miljöbelastning. Internationellt sett är man numera mycket noga med att ISO standarderna 14024 (typ I), 14021 (typ II) och TR 14025 (typ  III) skall benämnas miljömärkning, miljöuttalanden respektive miljövarudeklarationer för att undvika marknadsmässiga missförstånd.

Miljövarudeklarationer bygger på livscykelanalys och är utformad i enlighet med ISO 14025. Deklarationen innehåller kvantifierad data kring den miljöpåverkan som uppstått i de olika leden vid framställningen av en produkt eller tjänst. Informationen innefattar till exempel miljöpåverkan vid råvaruframställning, enenergiåtgång, materialkomponenter och eventuella kemikalier, utsläpp av koldioxid och andra gaser, vattenåtgång och generering av avfall.

Det internationella EPD®systemet lanserades 1998. Miljöstyrningsrådet är huvudman för detta system, som är initierat och drivs av näringslivet. En nyligen genomförd översyn av det internationella EPD®systemet tillmötesgår, enligt Miljöstyrningsrådet, många av marknadens önskemål om ett globalt och accepterat kommunikationssystem om produkters miljöpåverkan för olika typer av användningsområden.

Ett av de viktigaste användningsområdena för EPD:er är vid miljöanpassad upphandling. Tanken är att den certifierade miljödeklarationen ska garantera kvalitet och underlätta jämförelse mellan olika produkters miljöpåverkan. Enligt det internationella EPD®-systemet, som är varumärkesskyddat, är miljödeklaration ett växande fenomen. Förra året registrerades 60 nya EPD:er av företag i hela världen. Läs mer om EPD®systemet på den internationella EPD-hemsidan: www.environdec.com

(Källa: Miljöstyrningsrådet)

———————————————————————————————-
Nyhetsbevakning kan vara en tidskrävande sysselsättning. Miljöledaren är TEMs omvärldsbevkaningstjänst för miljö- och hållbarhetsproffs. Med korta och lättlästa artiklar sammanfattar vi veckans viktigaste nyheter inom miljö- och hållbarhetsområdet och skickar dem ut i pdf format via mejl till Dig varje fredag vid lunchen. Vi delar Veckans begreppfrån Miljöledaren med ni som läsar vår blogg: TEMfunderingar. Förfrågningar om Miljöledaren skickas till: miljoledaren@tem.se (prenumeration/provprenumeration).

Ett svar till “Veckans begrepp: Miljövarudeklaration

  1. Ping: Miljöledaren, vecka 18 | Miljöledaren – omvärldsbevakning för hållbarhetsproffs!